Zabójczy wpływ smogu na ludzki organizm jest oczywisty. Przeprowadzone badania wyraźnie sygnalizują tendencję wzrostową przypadków chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza pyłami PM oraz benzopirenem. Niewątpliwie najbardziej degradacyjne zmiany zanieczyszczenia powietrza wprowadzają do rozwijających się organizmów dzieci i młodzieży. Benzopiren – najbardziej agresywny składnik zawiesiny smogowej, nazywany także „cichym zabójcą” prowadzi do zaburzeń replikacji kodu DNA, jest silnie kancerogenny, czyli w konsekwencji prowadzi do zmian nowotworowych. Szczegółowymi badaniami smogu, pyłów zawieszonych PM10 i PM25, ich wpływem szczególnie na dzieci zajął się prof. Tim Nawrot z belgijskiego Uniwersytetu Hasslet. W wyniku badań realizowanych w Polsce w okolicach Rybnika oraz innymi rejonami o podobnym charakterze urbanizacyjno-przemysłowym na terenie Europy, wraz z grupą zaangażowanych naukowców doszli do następujących wniosków:

W wyniku badań materiału badawczego pobranego od dzieci mieszkających w Rybniku i okolicach wykazano że dzieci z Rybnika i okolic mają 425% wyższy wskaźnik absorbcji substancji rakotwórczych niż dzieci mieszkający w okolicach Strassburga, wykazano również, że u polskich dzieci skala zawartości substancji węglopochodnych dochodziła do 900% więcej niż u dzieci francuskich. To ewenement na skalę europejską – określił prof. Tim Nawrot.

Na podstawie badań dr Katarzyny Musioł, zrealizowanych wraz z grupą studentów w Rybnickim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym określono, że zanieczyszczenie powietrza powoduje wielokrotnie większe ryzyko inicjacji u dzieci i młodzieży zmian nowotworowych mózgu, zaburzenia koncentracji, absorbcji wiedzy oraz problemy adaptacyjne. W sposób jednoznaczny potwierdzono na podstawie badań, szczególnie dzieci małych ścisły związek z rozwojem i nasileniem Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD).

Badania prowadzone na terenie Polski wykazały, że przedwcześnie z powodu degradacji organizmu przez substancje zawarte w pyłach zawieszonych umiera ok. 42 tysiące osób. Według WHO Rybnik jest czwartym miastem w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Natomiast badania rybnickie ujawniły katastrofalną sytuację w innych miastach polski – Żywcu oraz Pszczynie, gdzie poziom pyłów zawieszonych i wywołanych nimi zachorowań na nowotwory jest jeszcze wyższy.